PRIVACY & COOKIES

Privacy verklaring

Atelier Verstrepen hecht groot belang bij de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven we graag uitleg welke gegevens worden bijgehouden, wat we er mee doen en welke rechten u heeft.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Atelier Verstrepen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Atelier Verstrepen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / gsm nummer
  • e-mailadres

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Atelier Verstrepen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS BEWAART

Atelier Verstrepen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaren bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Atelier Verstrepen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Atelier Verstrepen worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelier-verstrepen.be . Atelier Verstrepen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Atelier Verstrepen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@atelier-verstrepen.be. www.atelier-verstrepen.be is een website van Atelier Verstrepen. Atelier Verstrepen is als volgt te bereiken:

Atelier Verstrepen
Hoogstraat 49
2861 O.L.V-Waver
België

015 / 75 78 34
info@atelier-verstrepen.be

BE 0460.440.489